Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, w dniu 15 lutego 2019 r. nastąpiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa SERVITECH Sp. z o. o., Sp. k. świadczącej usługi związane z zagospodarowaniem odpadów na rzecz REMONDIS Medison Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Puszkina 41.


Mając na uwadze powyższe zawiadamiamy, że począwszy od dnia zawarcia wskazanej wyżej transakcji stroną w wiążących nas do tej pory umowach i bezpośrednim odbiorcą Państwa odpadów jest REMONDIS Medison Sp. z o.o., która to Spółka zobowiązana jest realizować usługi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.


REMONDIS Medison Sp. z o. o. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji usług związanych z gospodarowaniem odpadami oraz posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usług wskazanych wyżej (m.in. jest właścicielem EKO-TOP Sp. z o.o. w Rzeszowie). Dotychczasowy numer telefonu biura w Dębicy nie uległ zmianie (14 681 50 63 w. 13).


Jednocześnie pragniemy bardzo podziękować naszym Kontrahentom za wieloletnią, bardzo dobrą współpracę.


Z wyrazami szacunku,

Wspólnicy SERVITECH:
Joanna Tułecka
Arkadiusz Tułecki